Regulamin z dn.12.09.2017r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Pomoże to również nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku. Regulamin ogólny określa podstawowe warunki świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialność oraz przebywania na terenie Willi Słoneczko, ul. Turystyczna 7, 58-580 Szklarska Poręba i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz wpłatę zadatku lub podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje warunki zawarte w regulaminie

.

 1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawo odmowy wydania kluczy.   
 2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu. Akceptujemy płatności gotówką, przelewem lub kartą kredytową.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7.00 – 22.00 tylko za uprzednią zgodą właściciela.
 5. Nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami w obiekcie. W przypadku przyjazdu ze zwierzętami naliczona zostanie opłata 35zł/dobę.
 6. Na terenie obiektu – w tym w pokojach, na balkonach oraz ciągach komunikacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81. Poz.529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych.
 7. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000,00zł.
 8. Ze względów bezpieczeństwa przy każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić i upewnić się, że drzwi są zamknięte na klucz.
 9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 10. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie prawni.
 11. Parking na terenie posesji jest bezpłatny i niestrzeżony. Prosimy, aby zaparkowany samochód nie blokował wjazdu/wyjazdu.
 12. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu ewentualnej szkody lub awarii niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (jak również za zgubienie kompletu kluczy) powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa (ze względu na drewnianą konstrukcje budynku) w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabrania się używania otwartego ognia.
 15. Przed wyjazdem należy zgłosić gotowość do opuszczenia pokoju i zdania kluczy. Za zgubienie kompletu kluczy pobrana zostanie opłata 200,00zł.
 16. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 18. Opłaty za zakwaterowanie oraz usługi dodatkowe określa „Cennik usług” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 19. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości  30% ogólnej kwoty zamówienia.
 20. Zadatek przepada w przypadku anulowania rezerwacji lub może zostać wykorzystany w innym terminie. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, ośrodek nie zwraca opłaty za nocleg.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez trzy miesiące, a następnie zniszczone.
 22. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku.
 23. Obiekt realizuje usługi z myślą o zadowoleniu Gości. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i poprawienie standardu świadczonych usług.
 24. Obiekt ma obowiązek zapewnić warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku i bezpieczeństwa Gościa.
 25. Na życzenie Gościa obiekt bezpłatnie:
  1. Udzielenia informacji związanych z pobytem,
  2. Udziela informacji o turystycznych i rekreacyjnych atrakcjach regionu,
  3. Umożliwia przechowania sprzętu narciarskiego,
  4. Wypożycza łóżeczko turystyczne, gry i zabawki dla dzieci (książeczki, bajki, gry i zabawki i inne akcesoria dostępne w obiekcie przydatne podczas pobytu z dzieckiem),
  5. Wypożycza sprzęt do grillowania.
 26. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Willę Słoneczko w Szklarskiej Porębie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 27. Regulamin obiektu i usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.willasloneczko.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa przy czynnościach meldunkowych lub w wynajętym pokoju.

Właściciele i pracownicy będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu Regulaminu. Życzymy udanego pobytu!

                                                                                                                              Paulina i Tomasz Banasik